Zprávy o činnosti školy:

Výroční zpráva z roku 2018/2019

Inspekční zpráva z šetření České školní inspekce z května 2018

Výroční zpráva z roku 2017/2018

Zpráva o činnosti školy v roce 2018 (pro kroniku Háj ve Slezsku)

Zpráva o činnosti školy v roce 2017 (pro kroniku Háj ve Slezsku)

Zpráva o činnosti školy v roce 2019 (pro kroniku Háj ve Slezsku)