Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

proběhne

v pátek 3. dubna 2020 od 13:00 do 17:00.

 

Zápis do naší základní školy organizujeme individuálně, na základě osobního setkání s rodiči a dítětem ve škole ve stanovený čas.

Podkladem pro pozvání k zápisu  je vyplnění registračního formuláře nejpozději do 25. 3. 2020. 

Bližší informace k zápisu obdrží přihlášení zájemci mailem. V případě dalších dotazů pište na adresu skola@zslabyrint.cz.

K zápisu prosím přineste (nebo předem zašlete mailem) motivační dopis rodičů dítěte.

U zápisu budete potřebovat tyto dokumenty:

  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • žádost o přijetí  (je možné ji vyplnit i na místě)

Součástí zápisu bude individuální rozhovor s rodiči. Cílem rozhovoru je ujištění, že vzdělávací nabídka ZŠ Labyrint Lhota odpovídá poptávce rodičů a že jsou rodiče srozuměni a mají zájem o to, co naše škola nabízí.

Při zápisu dětí do ZŠ Labyrint Lhota budou zohledňovány tyto skutečnosti:

  • Rodiče dítěte mají ujasněné požadavky na vzdělávání, jsou obeznámeni s pilíři školy a koncepce školy jim vyhovuje.
  • Rodiče dítěte již navštívili výuku, informovali se o průběhu vzdělávání.
  • Dítě je psychicky a fyzicky zralé pro zahájení školní docházky.

 

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy pod registračním číslem, které obdrží rodiče při zápisu.

Konečným krokem celého procesu u přijatých dětí je podepsání smlouvy o vzdělávání. Termíny podepsání smlouvy budou dohodnuty individuálně.

Kritéria:

Kapacita školy v prvním ročníku je 11 míst v souladu se strategickým záměrem školy, která má finální kapacitu 100 míst v 1. - 9. ročníku. V případě převisu zájmu rozhodujeme zejména dle těchto kritérií:

  • posilování rodinných vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů
  • losování (od úrovně kritéria, které splňuje skupina dětí překračující kapacitu)