• Základní škola Labyrint Lhota s.r.o. je nestátní školou zřizovanou společností s ručením omezeným Labyrint servis s.r.o. Její provoz je financován z části ze státních prostředků a z části školným rodičů.

 • Škola je úplná s 1. - 9. postupovým ročníkem s kapacitou do 100 dětí. Výuka probíhá ve věkově smíšených třídách – trojročích.

 • Vybavení školy zahrnuje kmenové třídy, speciální pomůcky dle Montessori pedagogiky, počítače s připojením na internet, výdejnu jídla, hřiště školy, zahradu, keramickou dílnu.

 • Pedagogický sbor je složen z kvalifikovaných učitelů - průvodců a vychovatelů s různou délkou praxe, kteří se neustále vzdělávají.

 • Rodiče jsou pro školu partnery se společným cílem a vzájemnou podporou.

 • Cílem vzdělávacího programu základní školy Labyrint je pomáhat dítěti v poznávání světa i sebe sama, dle svých individuálních a vývojových možností.

 • Ve škole jsme schopni zabezpečit výuku nejen žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také žáků s mimořádným nadáním.

Co může dítě získat, když vstoupí do „Labyrintu“:

 • SVOBODU, SAMOSTATNOST, ZODPOVĚDNOST

 • jiný pedagogický styl skutečně zaměřený na osobnost a individualitu dítěte a na jeho potřeby

 • vyučovací předměty, které logicky propojují všeobecně vzdělávací předměty do souvislostí

 • kvalitní a nenásilné vzdělání v cizím jazyce (navýšena dotace hodin výuky prvního i druhého cizího jazyka)

 • prostor najít si, co chci ve svém životě opravdu dělat