Naše škola je zapsána v rejstříku škol MŠMT s možností uplatňovat nárok na dotace ze státního rozpočtu. Státní dotace na žáka však zdaleka nepokryjí náklady spojené s provozem školy.

Školné (částka hrazená rodiči) činí 2500 Kč měsíčně na žáka. Školné se vybírá po dobu 10 měsíců (září až červen) a může být hrazeno v ročních, půlročních nebo měsíčních splátkách. Při mimořádných životních situacích lze zažádat o schválení individuálního splátkového kalendáře.

Ihned po zápisu nových dětí do ZŠ Labyrint Lhota je s rodiči podepsána Smlouva o vzdělávání, která kromě jiného obsahuje také ustanovení o nevratné záloze ve výši 5 000 Kč, tj. dvou měsíčních školných. Tímto způsobem bude u nově přijatých dětí předplaceno školné na září a říjen daného školního roku. V případě, že dojde k vypovězení smlouvy nebo jejímu nedodržení ze strany rodičů, tento poplatek propadá ve prospěch školy.