Návštěva festivalu Za Oponou (druhé trojročí), miniadaptační pobyt v Žimrovicích (6. třída), práce s pomůckami v prvním trojročí...