Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková

veronika.kotulkova@zslabyrint.cz

Co ve škole dělám?

Jako jednatelka a ředitelka mám v Základní škole Labyrint Lhota na starosti personální a organizační zázemí. Děti všech věkových skupin provádím zákoutími cizích jazyků – angličtiny a němčiny. Především však pracuji s dospívajícími třetího trojročí v rámci tzv. akademických týdnů.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Vystudovala jsem učitelství angličtiny a němčiny. Prošla jsem řadou metodických kurzů k výuce cizích jazyků nejen v České republice, ale také v zahraničí. Absolvovala jsem kurzy Respektovat a být respektován, kurz MBTI – typologie osobnosti a řadu dílčích kurzů k Montessori pedagogice. Ve školství a vzdělávání se pohybuji od roku 2005. Učila jsem na různých typech škol, od vysoké až po základní. Pracuji rovněž jako lektorka dalšího vzdělávání pedagogů, vedu metodické kurzy k výuce cizích jazyků. Jsem součásti týmu nakladatelství Hueber, kde vytváříme učebnice pro výuku němčiny. Zkušenosti mám také s výukou dětí v režimu „domácího vzdělávání“. Nejstarší dceru jsme 2 roky učili doma.

Proč jsem se rozhodla stát se členem týmu průvodců ZŠ Labyrint Lhota:

S manželem máme čtyři děti a dennodenně tak vidíme, jak jim pocit důvěry umožňuje vyvíjet se přesně tak, jak ony samy chtějí. V podstatě celý svůj profesní život se zajímám o vzdělávání, a proto vítám jakoukoliv příležitost umožnit dětem učit se svobodně, s pocitem bezpečí a s respektem k jejich vlastní osobnosti. Jen tak mohou děti rozvinout svůj vlastní potenciál a uskutečňovat si své sny.

Mgr. Mario Večerek

mario.vecerek@zslabyrint.cz

Co ve škole dělám?

Jsem součástí týmu průvodců prvního trojročí a rád bych uplatnil svůj tvůrčí potenciál v metodické přípravě výuky ZŠ Labyrint a vzdělávací nabídky v rámci Montessori připraveného prostředí.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Své studium učitelství fyziky a technické výchovy na Ostravské univerzitě jsem zakončil diplomovou prací „Projektová metoda v technickém vzdělávání na ZŠ". Následně jsem si svou aprobaci doplnil o učitelství informatiky. Po působení na 2. a zčásti 1. i 3. stupni škol v Opavě mne můj zájem o vzdělávací alternativy zavedl na Severní Kavkaz na pravidelné stáže do Ščetininovy školy. Od té doby se věnuji studiu humánní pedagogiky (Ščetinin, Amonašvili aj.) a od roku 2007 navštěvuji vzdělávání v intuitivní pedagogice (švédská škola Solvik). V roce 2009 začala má Montessori praxe s dětmi od 2 let v různých mateřských školách v Praze a získal jsem národní diplom Montessori vzdělávání pro věk 3-6 let. Současně jsem se zabýval dvouletým projektem Absolventi na trh práce. Zájem o osvětu na poli školství a mé stáže iniciovaly v r. 2009 vznik projektu Škola života - cyklu besed v divadle Kampa. Druhou polovinu pobytu v Praze jsem zasvětil Montessori studiu AMS pro věk 6-9, absolvoval národní kurz Montessori pedagogiky pro věk 6-12 a v různých pozicích působil na 1. stupni ZŠ Duhovka v prvním i druhém trojročí. V létě r. 2008 jsem rozšířil svou kvalifikaci učitele 2. a 3. stupně o 1. stupeň dokončením studia na Technické univerzitě v Liberci. Zároveň jsem začal rozvíjet své kompetence pedagoga, ale i rodiče čtyřletého syna pomocí metodiky mezinárodního projektu Empower the Child (instruktorský kurz v r. 2017 a další navazující kurzy a semináře).

Proč jsem se rozhodl stát se členem týmu průvodců ZŠ Labyrint Lhota:

Po 7 letech v Praze jsem se vrátil do Slezska a „náhodně" jsem se setkal s tímto velmi zajímavým projektem rodícím se nedaleko mého bydliště. Rád bych zúročil nabyté zkušenosti z oblasti Montessori pedagogiky, poznatky ze setkání s osobnostmi světové pedagogiky a z působení na poli inovativního školství (v rámci Institutu pro podporu inovativního vzdělávání) také ve svém rodném kraji. Mé postupné „zkoumání" vzdělávání od narození do dospělosti mne přivedlo k pochopení toho, jak důležitá je smysluplná kontinuita rozvoje každého jedince a citlivost na zásahy „dospělého světa". S tím se pojí poznání, jak vzdělávání našich dětí souvisí se vzděláváním nás samotných. A tak beru školu Labyrint jako příležitost k rozvoji všech zainteresovaných spolu s dětmi :).

Mgr. Kateřina Pavlíčková

katerina.pavlickova@zslabyrint.cz

Co ve škole dělám?

Jako průvodkyně mám v Základní škole Labyrint Lhota na starosti propojení všech vzdělávacích odvětví s výtvarným uměním, historií, kreativitou, globálními tématy a pokud na to přijde, také s Filozofií pro děti. Dětem z prvního trojročí jsem k ruce především.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Vystudovala jsem magisterský studijní obor Teorie a dějiny výtvarných umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. V průběhu let na mateřské dovolené mě přitáhla Montessori pedagogika, metody Kritického myšlení a globální témata či typologie osobnosti MBTI. Posléze jsem pracovala ve Slezském zemském muzeu a orientovala se především na problematiku edukace v muzejním prostoru a rozšiřovala dále své pole o Filozofii pro děti, projekt Zjišťování postojů žáků ve výuce nebo metodu Živá knihovna. Všechna témata propojuji s historií umění. V poslední době jsem rozšířila své vzdělání o studium Asistenta pedagoga a závěrečnou práci věnovala tématu Intuitivní pedagogiky, která náš tým již několik let obohacuje. Poslední dobou se nadále vzdělávám v oblasti čtenářské a finanční gramotnosti.

Naše škola je místem, které poskytuje jedinečnou příležitost vychovávat k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Toto průřezové téma umožňuje připravit děti na výzvy, které je čekají v rychle se měnícím světě. Vede nás - tedy děti i dospělé - k tomu, abychom se stávali aktivními občany, ochotnými i schopnými přispívat k rozvoji udržitelné společnosti na lokální i globální úrovni. Termín občanství odráží filozofii aktivního přístupu a uvědomění, jak naším jednáním - pozitivně i negativně - ovlivňujeme životy ostatních.

 

Proč jsem se rozhodla stát se členem týmu průvodců ZŠ Labyrint Lhota:

Vnímám, že škola není přípravou na život, je to život sám. Je pro mne smysluplné, pokud se tam nabízí kromě vzdělání i citlivé vedení k vědomému žití. Věřím, že každý z nás máme své místo v kosmickém řádu tohoto světa, těším se na jeho společné hledání.

Ing. Kamila Ullmannová Ph.D.

kamila.ullmannova@zslabyrint.cz

Co ve škole dělám?

S radostí jsem součástí týmu průvodců prvního trojročí. S dětmi objevujeme souvislosti a propojenosti světa kolem nás. Ukazujeme si, že vědomosti a dovednosti mají důležitou úlohu pro náš život, a že můžeme učivo vidět všude kolem sebe. Třeba právě teď, kde kolem sebe vidíte malou násobilku? Děti jsou úžasná studnice moudrosti. K tomu, aby byly úspěšné, potřebují svobodu, ale nutností úspěchu je také dovést své dílo do konce. Montessori systém je v tomto dokonalý, už od mateřinek pomáhá dětem řádem se orientovat. Protože pokud se orientujeme ve své práci, umíme se orientovat i ve svém životě a máme s práce radost.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Měla jsem to štěstí, že značnou část svého mládí jsem strávila v přírodě se svými skautskými kamarády, což považuji za jednu z kladných formovacích veličin pro mladé lidi. Vystudovala jsem obor fytotechnika, šlechtění a semenářství rostlin. Pak jsem se přesunula k vědecké a výzkumné práci a výuce studentů Mendelovy univerzity v Brně. Při doktorátu jsem si obzory rozšířila o učitelství odborných předmětů s environmentálním zaměřením a zjistila jsem, že ve třídě mě to baví více, než v molekulární laboratoři. K Montessori filozofii jsem doplula společně se svými dětmi. Oslovila mě a dala mi možnost novému rozvoji. Absolvovala jsem akreditované kurzy Montessori pedagogiky 3-6 let. V současné době dokončuji národní Montessori kurz 6-12 let, který je pro mě obrovským přínosem. Těším se na svůj další rozvoj s dětmi ZŠ Labyrint a kvalitním kolektivem průvodců této školy.

Proč jsem se rozhodla stát se členem týmu průvodců ZŠ Labyrint Lhota:

Protože má pro mě smysl do této školy investovat svoje dovednosti a čas. Protože pokaždé, když jsem navštívila ZŠ Labyrint, měla jsem velice dobrý pocit a viděla jsem děti, které si tvoří svůj život. Protože tato škola je pro mě ideálním prostředím. A zároveň investuji energii do místa, kam budou chodit do školy i mé děti.

Mgr. Petr Valeček

petr.valecek@zslabyrint.cz

Co ve škole dělám?

Na projektu školy spolupracuji již několik let a jsem průvodcem dětem třetího trojročí. Starám se rovněž o pohyb, sport a sportovní hry dětí mladších i starších - napříč celou školou. A podílím se také vyprávění příběhů kosmické výchovy.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Procházím a někdy probíhám životem a pořád se kolem dějí věci, ze kterých se stále učím. Pracoval jsem jako terapeut v centru krizové pomoci, na lince důvěry, jako učitel, moderoval jsem hudební skupinu, pořádal přednášky, byl jsem obchodník, realitní makléř, vlastník stavební firmy, pronajímatel objektů a teď jsem znovu učitel… Skvělá zkušenost bylo půlroční cestování po Nepálu a Indii a další skvělá zkušenost jsou teď moje vlastní děti, které úžasně zrcadlí své rodiče. Absolvoval jsem různé školy a kurzy – Ostravskou univerzitu, Pedagogickou fakultu v oboru TV-Z, čtyřletý výcvik v Gestalt terapii, různé pedagogické a psychologické školení a víkendové kurzy (např. intuitivní pedagogiku, kurz krizové intervence), aktuálně dokončuji diplomovaný kurz moderní pedagogiky Institutu celostního učení, postavený na Montessori filozofii, vedený Claus-Dieter Kaulem.

Proč jsem se rozhodl stát se členem týmu průvodců ZŠ Labyrint Lhota:

Na jaře 2016 mne oslovili známí, zda bych se nechtěl účastnit projektu chystané soukromé školy. Byl jsem zrovna v procesu rozhodování, zda setrvám v klasické škole, nebo se vrátím zpět k podnikání. Projekt mne nadchl, nadchla mě atmosféra rodícího se týmu lidí se společnou myšlenkou zrodu nové, svobodné a soukromé alternativní školy. Průvodce je vlastně kombinace všeho, co v životě dělám – na jedné straně rodiče, ale také kamaráda, učitele, ale také žáka (tedy toho, který se učí), pozorovatele, ale také kouče. Umožnit dětem, aby se svobodně rozhodovaly, aby mohly bez předsudků pracovat s chybou, aby se také potkaly se svou vlastní zodpovědností, aby měly možnost se rozhodnout, co budou dělat a kdy to budou dělat, aby braly život do svých rukou a samy směrovaly kormidlo svého života. Být u toho, pomoct jim, pokud budou chtít a sdílet s nimi tuto energii je prostě úžasné. Toto teď vnímám u svých dětí a jsem s nimi rád.

Mgr. Petra Hasíková

petra.hasikova@zslabyrint.cz

Co ve škole dělám?

V ZŠ Labyrint pracuji jako průvodkyně druhého trojročí. Své původní biologické vzdělání uplatňuji při provázení dětí přírodovědou, jako fanoušek matematiky a pana profesora Hejného jim to spočítám a ve zbývajících předmětech vycházím z toho, co při cestě životem pochytím a co se mi osvědčilo.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Má cesta ke školství vedla menší oklikou. Nejprve jsem vystudovala obor Molekulární biologie a genetika, nevyzpytatelnými cestičkami osudu jsem se však časem přesunula z laboratoře do školní třídy. Protože mě práce bavila a chtěla jsem u ní zůstat, následovalo studium další vysoké školy, tentokrát obor Učitelství nižšího stupně. A od té doby střídám učení s výchovou svých čtyř dětí.

Proč jsem se rozhodla stát se členem týmu průvodců ZŠ Labyrint Lhota:

Už delší dobu mě lákalo učit „méně tradičním“ způsobem. A tak – když tato nabídka přišla – nebylo těžké ji přijmout. Baví mě pracovat s dětmi, které se rády učí, protože jejich nadšení z poznávání nových věcí je pro mě největší odměnou.

Bc. Georgica Trojáková, DiS

georgica.trojakova@zslabyrint.cz

Co ve škole dělám?

Jsem vychovatelkou, průvodkyní v odpoledním klubu - v družině. Ano jsou to role, které v této škole zastupuji. Ale pokud mohu říct, co ve škole dělám, pak jsem součástí celku, který mě činí šťastnou.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Vystudovala jsem Vyšší zdravotní školu obor porodní asistentka, díky tomuto studiu jsem se na několik let profesně uplatnila ve FNsP v Ostravě-Porubě. V období mateřské dovolené jsem se rozhodla rozšířit si obzory a vystudovala jsem Vysokou školu Báňskou obor management-ekonomika a stal se ze mne bakalář, zároveň jsem se profesně realizovala jako cvičitelka těhobiku a cvičení s dětmi. Vzhledem k tomu, že jsem po mateřské dovolené nemohla najít práci v oboru, který jsem vystudovala, začala jsem s dalším studiem v sociální oblasti, a stala se pracovníkem v sociálních službách. Během tohoto studia jsem již pracovala, a to jako instruktorka sebeobrany dětí ve středisku volného času. V tomto období jsem zjistila, že práce s dětmi mne velmi naplňuje, a tak jsem opět navštívila studijní prostředí - tentokrát na Ostravské univerzitě, pedagogická fakulta obor vychovatel a pedagog volného času. Po dokončení studia jsem nastoupila na základní školu jako asistentka pedagoga, kde jsem působila po dobu dvou let a zároveň jsem stále pracovala jako instruktorka sebeobrany. V současné době opět studuji na Ostravské univerzitě obor koordinovaná rehabilitace v sociální a zdravotní oblasti, neboť je nutné, abych dosáhla magisterskéhu titulu a mohla učit. Je mi velmi blízký waldorfský a Montessori způsob myšlení. Umožňuje nám to přemýšlet nad tím, jaký směr, vzor můžeme dát našim dětem.

Proč jsem se rozhodla stát se členem týmu průvodců ZŠ Labyrint Lhota:

Nemohu říct, že bych se rozhodla, prostě se to stalo a já děkuji každý den, že mám možnost zažít tuto zkušenost. Nevím jak dlouho budu součástí, jen vím, že vědomí toho, že zde je tato cesta, která má smysl, mě nesmírně obohacuje a přináší radost, víru, že je to možné.

Renata Bílovská

renata.bilovska@zslabyrint.cz

Co ve škole dělám?

Ve škole působím jako asistent pedagoga, pro tento rok v druhém trojročí. Společně s dětmi se snažím objevovat výtvarný svět.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Vystudovala jsem biochemii v potravinářství a v oboru pracovala 10 let. Poté jsem začala pracovat ve stacionáři pro postižené s kombinovanými vadami a to v chráněné dílně a chráněném bydlení. Pedagogické vzdělání jsem si doplnila na Spgš v Boskovicích, obor speciální pedagogika. Necelý rok jsem pracovala jako chůva v MŠ Uhlířov. Celoživotně se věnuji skautingu, který v tuto chvíli předávám hlavně svým vlastním dětem.

Proč jsem se rozhodla stát se členem týmu průvodců ZŠ Labyrint Lhota:

Učarovala mně atmosféra školy - vstřícnost, otevřenost, laskavost, humor…

Mgr. Martin Pietraszek

martin.pietraszek@zslabyrint.cz

Co ve škole dělám?

Jsem průvodcem matematiky a přírodních věd ve třetím trojročí.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Vystudoval jsem farmacii a než můj profesní život zcela pohltila průmyslová výroba léčiv, kde jsem strávil uplynulou dekádu, působil jsem jako učitel odborných předmětů na Střední a Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě (3 roky). Zpět do školních učeben jsem se vrátil před rokem, a to jako průvodce ve ScioŠkole ve Frýdku-Místku, kde mým hlavním zaměřením je výuka přírodovědných předmětů. Absolvoval jsem kurz R+R, několik kurzů Montessori pedagogiky, zážitkové pedagogiky a kurz Kritického myšlení a globálních témat (Na Zemi, Brno).

Proč jsem se rozhodla stát se členem týmu průvodců ZŠ Labyrint Lhota:

Způsob, jakým je vzdělávání ve Lhotě realizováno, je velkou příležitostí. Jsem rád, že se mohu podílet na kvalitní výuce a aktivně něco tvořit pro snížení epidemie formalismu. V neposlední řadě je tým průvodců ve Lhotě skvělá parta lidí se smyslem pro humor. H2SO5.

Co ve škole dělám?

Zatěžuju ostatní průvodce i děti svými nápady – proběhla beseda dětí Labyrintu na Ostravské univerzitě, naše děti uskutečnily počítačové dílny pro děti na jiné, veřejné základní škole. Nabízím dětem i průvodcům počítačová kouzla (HTML, PHP, JavaScript, GNU/Linux) a připravené prostředí pro italštinu. Také jsem průvodcem ve druhém trojročí.
Snažím se co nejvíc rozhodování přehodit na děti, aby se učily zodpovědnosti a samostatnosti. Mým cílem je, aby vše, co s dětmi dělám, stavělo na mé i jejich dobrovolnosti.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

V roce 2018 jsem započal dvouletý kurz Montessori 6 - 12 let při Montessori ČR. Mimo školu vedu kroužky Hejného metody. Učím se psát Comenia Scriptem, na který jsem si udělal certifikát. V současné době (2019) si na Ostravské univerzitě dodělávám kvalifikaci učitele pro 1. stupeň ZŠ. Mou srdcovkou je seminář Respektovat a být respektován.
Přivydělávám si jako pracovník technické podpory v hostingové společnosti a titulkář ve Slezském divadle.

Proč jsem se rozhodl stát se členem týmu průvodců ZŠ Labyrint Lhota:

Při cestách vlakem mezi Opavou a Ostravou jsem potkával nápadně hodně dětí. Odposlechl jsem hovor vzhledově asi prvňáků, kteří se jednou bavili o počítačových součástkách, jindy o české vrcholné politice. Začal jsem pátrat dál a zjistil, že jejich „hnízdem“ je jakási škola ve Lhotě.
Při návštěvě školy jsem se účastnil školního sněmu, kde ředitelka musela stejně jako ostatní čekat, až ji vyvolá jeden z vedoucích sněmu. Těm tehdy bylo asi sedm let. Učarovala mi rovnost příležitostí.
Od října 2018 jsem ve škole vedl počítačový kroužek. V lednu 2019 jsem přišel na třítýdenní náslech a od té doby mě už nedokázali ze školy odehnat. Od února jsem byl ve druhém trojročí jeden den v týdnu a od září ještě častěji.

Mag. Anja Flaume

anja.flaume@zslabyrint.cz

Mein Aufgabenbereich in der Schule:

Als muttersprachliche Deutschlehrerin bin ich in Lhota für den Deutschunterricht zuständig. Ich arbeite mit den Schülern des 6./7. und 8. Jahrgangs, aber auch mit den Kindern des 1.-3. Jahrgangs. Da mein Tschechisch nicht perfekt ist, sollen die Kinder und ich möglichst viel auf Deutsch kommunizieren.

Ausbildung und Berufserfahrung:

In Deutschland habe ich die Ausbildung zur Erzieherin gemacht und einige Jahre im Kindergarten gearbeitet. Nach einer weiteren Ausbildung zur Motopädin habe ich in einem Internat für Kinder und Jugendliche gearbeitet, die im schulischen und familiären Umfeld Probleme hatten und eine intensive Begleitung brauchten. 2003 bin ich nach Tschechien gezogen und nach der Elternzeit unserer ersten zwei Kinder habe ich für drei Jahre in einem tschechich-deutschen Kindergarten in Prag gearbeitet und erlebt, wie wunderbar bilinguale Erziehung auch außerhalb der Familie funktioniert. Während meiner Elternzeit mit unseren drei weiteren Kindern habe ich an der Schlesischen Universtät in Opava Lehramt für Deutsch studiert. Während der 15 Jahre, die ich nun schon in Tschechien lebe, habe ich an verschiedenen Schulen, Sprachschulen, Kindergruppen und Firmen Deutschunterricht erteilt und dabei fast alle Altersgruppen und verschiedenste Gruppengrößen erlebt. Als Mutter von fünf Kindern erlebe ich tagtäglich wie bereichernd die Zweisprachigkeit für unsere Familie ist.

Warum habe ich mich entschieden, Teil im Team der Schule Labyrint zu werden?

In Deutschland sind alternative Schulformen schon länger von der Gesellschaft akzeptiert und gehören zur normalen Schullandschaft. Hier ist es noch etwas Neues und der Aufbau und die Einrichtung einer solchen Schule braucht viel Engagement, Kraft und Durchsetzungswille. Das haben die Initiatoren von Lhota mitgebracht und das hat mich beeindruckt. Da ich in den Schulen meiner eigenen Kinder überwiegend klassische Lehrmethoden sehe, bin ich nun auf viele neue Erfahrungen und Denkanstöße gespannt und hoffe diese in meine Arbeit einfließen zu lassen. Erste praktische Erfahrungen mit dem Alltag in Lhota habe ich schon mit meiner Deutschgruppe machen können, die einmal wöchentlich mit den jüngsten Kindern stattgefunden hat.

Veronika Stoklasová

veronika.stoklasova@zslabyrint.cz

Co ve škole dělám?

Od září 2018 jsem v Labyrintu průvodce po světě hudby, improvizace, inspirace a práce v týmu.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Moje cesta k učitelování vedla kromě studia na Konzervatoři v Ostravě především životem. Vystudovala jsem sice hru na violu, ale o hudbě mě nejvíce naučili lidé, se kterými jsem se setkala lidsky, nebo jsem s nimi dokonce mohla pracovat - hrát, studovat, učit. Ať už to byli profesoři, kolegové, nebo lektoři na kurzech a školeních. Všichni žili hudbou jako životní cestou a vášní. V rámci výchovy svých dětí jsem cítila potřebu vstoupit do pedagogiky nejmladších dětí, a tak jsem téměř 10 let vedla kurzy pro maminky s dětmi. Pravidelně dělám semináře a hudební projekty pro mateřské i základní školy. Mojí hlavní prací bylo ale vždy učení v ZUŠ - tam se setkávám s žáky všech věkových kategorií. Učím kromě hry na nástroje hudební teorii, vedu orchestr a věnuji se metodice.

Proč jsem se rozhodla stát se členem týmu průvodců ZŠ Labyrint Lhota:

Čím déle s dětmi pracuji, tím více se cítím průvodcem, který prochází učení spolu se svými žáky. A proto prostor, svoboda a otevřenost, kterou Labyrint jako škola poskytuje všem, je pro mě snem a zároveň výzvou, kterou bych chtěla naplnit. Proto, abychom s dětmi nacházeli nové cesty tvořivosti a objevovali radost i pocit spoluzodpovědnosti za výsledek našeho snažení. Za prožitky, které jsou na jednu stranu tak univerzální, a na druhou i přesto tak osobní.

PhDr. Alexandra Vejclová

alexandra.vejclova@zslabyrint.cz

Co ve škole dělám?

Ve škole dělám práci školního psychologa. Chodím po škole a pozoruji děti i průvodce v jejich vzájemných interakcích a snažím se přispět k tomu, aby ve škole panovala příjemná a bezpečná atmosféra. V té se potom daří lépe i získávání nových znalostí. Vedu rozhovory s průvodci, rodiči i dětmi a společně se posouváme na cestě ke spokojenému a naplněnému životu.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

V průběhu let jsem prošla prací v Klokánku FOD, ve třídě pro děti s autismem, v pedagogicko-psychologické poradně a jako školní psycholog v několika ZŠ. Vystudovala jsem FTVS UK, obor TV-Psychologie, Psychologii na FF UK, poté jsem si ještě doplnila Speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě v Praze. Prošla jsem psychoterapeutickým výcvikem v Systemické terapii. Své znalosti jsem si prohlubovala na dalších psychologických i pedagogických kurzech (Respektovat a být respektován, Montessori pedagogika, prevence psychopatologických jevů na školách, kurzy pro práci s dětmi s ADHD a spec. vzděl. potřebami, kurz Spolu a jinak ve školním poradenství, komunikační techniky, atd.).

Proč jsem se rozhodla stát se členem týmu průvodců ZŠ Labyrint Lhota:

Projekt naší školy pro mě znamená život v souladu s přirozenými vývojovými procesy, tak jak s časem zákonitě přicházejí. Jsem vděčná za možnost propojení se s podobně smýšlejícími lidmi a za příležitost být při tom, když je dětem umožněno rozvíjet se podle vlastních představ.

MgA. Tereza Svatošová

Co ve škole dělám?

Učím výtvarný obor pro děti ve druhém a třetím trojročí. S dětmi během roku procházím tradiční výtvarné techniky, ale najdeme čas i na různá zkoušení a jiné tvůrčí postupy. Tématicky se snažím své lekce přizpůsobit tomu, čemu se jednotlivá trojročí věnují ve svém studiu. Často vychází naše výtvarná práce z aktuálních chutí a potřeb – moje úloha je dohlédnout a usměrnit každého v jeho výtvarném projevu tak, aby z hodiny vzešel výstup, který pokud možno funguje a „něco říká“. Během roku se učíme dívat, a přemýšlet nad svou výtvarnou prací tak, aby promlouvala tím, co toužíme sdělit.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Vystudovala jsem střední výtvarnou školu v Opavě v oboru propagační grafika. Dále Akademii Výtvarných Umění v Praze v ateliéru Kresby prof. Jitky Svobodové. Absolvovala jsem půlroční stáž na UMPRUM v Praze v ateliéru Všeobecného sochařství prof. Kurta Gebauera. Z UMPRUM mám také pedagogické minimum pro výtvarné obory. Máme s manželem tři děti. Nyní se věnuji své tvůrčí práci a několika druhům výtvarných kurzů v Ostravě a Opavě.

Proč jsem se rozhodla stát se členem týmu průvodců ZŠ Labyrint Lhota:

Velice mě baví pracovat s dětmi. Různé typy volného vzdělávání dlouhodobě sleduji a příležitost být toho součástí, navíc téměř v místě bydliště, jsem si nemohla nechat ujít.

Mgr. Vlasta Hranošová

Co ve škole dělám?

Jsem průvodkyní v ranní družině, ráno pomáhám dětem (hlavně prvňáčkům) v šatně. Než přijdou děti do školy, připravím k odvozu termonádoby na oběd.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Vystudovala jsem aprobaci  Č-Tv na Pedagogické fakultě v Ostravě, později absolvovala postgraduální studium ve stejném oboru.

Jako učitelka a později zástupkyně ZŠ jsem pracovala od roku 1969 až do odchodu do důchodu v r 2004.

Proč jsem se rozhodla stát se členem týmu průvodců ZŠ Labyrint Lhota:

Před třemi roky jsem dostala nabídku pomoci v ranní družině. Nemusela jsem se dlouho rozmýšlet. Práce s dětmi mi přinášela a přináší radost. Poznala jsem velmi přátelské prostředí, skvělý kolektiv průvodců a spokojené děti.