Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková

Co ve škole dělám?

Jako jednatelka mám v základní škole Labyrint Lhota na starosti personální a organizační zázemí. Děti všech věkových skupin také provádím zákoutími cizích jazyků – angličtiny a němčiny.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Vystudovala jsem učitelství angličtiny a němčiny. Prošla jsem řadou metodických kurzů k výuce cizích jazyků nejen v České republice, ale také v zahraničí. Absolvovala jsem kurzy Respektovat a být respektován, kurz MBTI – typologie osobnosti a řadu dílčích kurzů k Montessori pedagogice. Ve školství a vzdělávání se pohybuji od roku 2005. Učila jsem na různých typech škol, od vysoké až po základní. Pracuji rovněž jako lektorka dalšího vzdělávání pedagogů, vedu metodické kurzy k výuce cizích jazyků. Jsem součásti týmu nakladatelství Hueber, kde vytváříme učebnice pro výuku němčiny. Zkušenosti mám také s výukou dětí v režimu „domácího vzdělávání“. Nejstarší dceru jsme 2 roky učili doma.

Proč jsem se rozhodla stát se členem týmu průvodců nově vznikající školy:

S manželem máme čtyři děti a dennodenně tak vidíme, jak jim pocit důvěry umožňuje vyvíjet se přesně tak, jak ony samy chtějí. V podstatě celý svůj profesní život se zajímám o vzdělávání, a proto vítám jakoukoliv příležitost umožnit dětem učit se svobodně, s pocitem bezpečí a s respektem k jejich vlastní osobnosti. Jen tak mohou děti rozvinout svůj vlastní potenciál a uskutečňovat si své sny.

Mgr. Mario Večerek

Co ve škole dělám?

Jsem součástí týmu průvodců prvního trojročí a rád bych uplatnil svůj tvůrčí potenciál v metodické přípravě výuky ZŠ Labyrint a vzdělávací nabídky v rámci Montessori připraveného prostředí.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Své studium učitelství fyziky a technické výchovy na Ostravské univerzitě jsem zakončil diplomovou prací „Projektová metoda v technickém vzdělávání na ZŠ". Následně jsem si svou aprobaci doplnil o učitelství informatiky. Po působení na 2. a zčásti 1. i 3. stupni škol v Opavě mne můj zájem o vzdělávací alternativy zavedl na Severní Kavkaz na pravidelné stáže do Ščetininovy školy. Od té doby se věnuji studiu humánní pedagogiky (Ščetinin, Amonašvili aj.) a od roku 2007 navštěvuji vzdělávání v intuitivní pedagogice (švédská škola Solvik). V roce 2009 začala má Montessori praxe s dětmi od 2 let v různých mateřských školách v Praze a získal jsem národní diplom Montessori vzdělávání pro věk 3-6 let. Současně jsem se zabýval dvouletým projektem Absolventi na trh práce. Zájem o osvětu na poli školství a mé stáže iniciovaly v r. 2009 vznik projektu Škola života - cyklu besed v divadle Kampa. Druhou polovinu pobytu v Praze jsem zasvětil Montessori studiu AMS pro věk 6-9, absolvoval národní kurz Montessori pedagogiky pro věk 6-12 av různých pozicích působil na 1. stupni ZŠ Duhovka v prvním i druhém trojročí. V létě r. 2008 jsem rozšířil svou kvalifikaci učitele 2. a 3. stupně o 1. stupeň dokončením studia na Technické univerzitě v Liberci. Zároveň jsem začal rozvíjet své kompetence pedagoga, ale i rodiče tříletého syna pomocí metodiky mezinárodního projektu Empower the Child (instruktorský kurz v r. 2017 a další navazující kurzy a semináře).

Proč jsem se rozhodl stát se členem týmu průvodců nově vznikající školy:

Po 7 letech v Praze se vracím do Slezska a „náhodně" jsem se setkal s tímto velmi zajímavým projektem rodícím se nedaleko mého bydliště. Rád bych zúročil nabyté zkušenosti z oblasti Montessori pedagogiky, poznatky ze setkání s osobnostmi světové pedagogiky a z působení na poli inovativního školství (v rámci Institutu pro podporu inovativního vzdělávání) také ve svém rodném kraji. Mé postupné „zkoumání" vzdělávání od narození do dospělosti mne přivedlo k pochopení toho, jak důležitá je smysluplná kontinuita rozvoje každého jedince a citlivost na zásahy „dospělého světa". S tím se pojí poznání, jak vzdělávání našich dětí souvisí se vzděláváním nás samotných. A tak beru školu Labyrint jako příležitost k rozvoji všech zainteresovaných spolu s dětmi :).

Mgr. Kateřina Pavlíčková

Co ve škole dělám?

Jako průvodkyně mám v základní škole Labyrint Lhota na starosti propojení všech vzdělávacích odvětví s výtvarným uměním, historií, kreativitou, globálními tématy a pokud na to přijde, také s Filozofií pro děti. Dětem z prvního trojročí jsem k ruce především.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Vystudovala jsem magisterský studijní obor Teorie a dějiny výtvarných umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. V průběhu let na mateřské dovolené mě přitáhla Montessori pedagogika, metody Kritického myšlení a globální témata či typologie osobnosti MBTI. Posléze jsem pracovala ve Slezském zemském muzeu a orientovala se především na problematiku edukace v muzejním prostoru a rozšiřovala dále své pole o Filozofii pro děti, projekt Zjišťování postojů žáků ve výuce nebo metodu Živá knihovna. Všechna témata propojuji s historií umění. Naše škola je místem, které poskytuje jedinečnou příležitost vychovávat k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Toto průřezové téma umožňuje připravit děti na výzvy, které je čekají v rychle se měnícím světě. Vede nás - tedy děti i dospělé - k tomu, abychom se stávali aktivními občany, ochotnými i schopnými přispívat k rozvoji udržitelné společnosti na lokální i globální úrovni. Termín občanství odráží filozofii aktivního přístupu a uvědomění, jak naším jednáním - pozitivně i negativně - ovlivňujeme životy ostatních.

Proč jsem se rozhodla stát se členem týmu průvodců nově vznikající školy:

Vnímám, že škola není přípravou na život, je to život sám. Je pro mne smysluplné, pokud se tam nabízí kromě vzdělání i citlivé vedení k vědomému žití. Věřím, že každý z nás máme své místo v kosmickém řádu tohoto světa, těším se na jeho společné hledání.

Ing. Kamila Ullmannová Ph.D.

Co ve škole dělám?

S radostí jsem součástí týmu průvodců prvního trojročí. S dětmi objevujeme souvislosti a propojenosti světa kolem nás. Ukazujeme si, že vědomosti a dovednosti mají důležitou úlohu pro náš život, a že můžeme učivo vidět všude kolem sebe. Třeba právě teď, kde kolem sebe vidíte malou násobilku? Děti jsou úžasná studnice moudrosti. K tomu, aby byly úspěšní, potřebují svobodu, ale nutností úspěchu je také dovést své dílo do konce. S radostí budu pomáhat dětem systematice práce. Montessori systém je v tomto dokonalý, už od mateřinek pomáhá dětem řádem se orientovat. Protože pokud se orientujeme ve své práci, umíme se orientovat i ve svém životě a máme s práce radost.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Měla jsem to štěstí, že značnou část svého mládí jsem strávila v přírodě se svými skautskými kamarády, což považuji za jednu z kladných formovacích veličin pro mladé lidi. Vystudovala jsem obor fytotechnika, šlechtění a semenářství rostlin. Pak jsem se přesunula k vědecké a výzkumné práci a výuce studentů Mendelovy univerzity v Brně. Při doktorátu jsem si obzory rozšířila o učitelství odborných předmětů s environmentálním zaměřením a zjistila jsem, že ve třídě mě to baví více, než v molekulární laboratoři. K montessori filozofii jsem doplula společně se svými dětmi. Oslovila mě a dala mi možnost novému rozvoji. Absolvovala jsem akreditované kurzy montessori pedagogiky 3-6 let. V současné době dokončuji národní montessori kurz 6-12 let, který je pro mě obrovským přínosem. Těším se na svůj další rozvoj s dětmi ZŠ Labyrint a kvalitním kolektivem průvodců této školy.

Proč jsem se rozhodla stát se členem týmu průvodců nově vznikající školy:

Protože má pro mě smysl do této školy investovat svoje dovednosti a čas. Protože pokaždé, když jsem navštívila ZŠ Labyrint, měla jsem velice dobrý pocit a viděla jsem děti, které si tvoří svůj život. Protože tato škola je pro mě ideálním prostředím. A zároveň investuji energii do místa, kde budou chodit do školy i mé děti.

Mgr. Petr Valeček

Co ve škole dělám?

Na projektu školy spolupracuji již několik let a jsem průvodcem dětem třetího trojročí. Starám se rovněž o pohyb, sport a sportovní hry dětí mladších i starších - napříč celou školou. A podílím se také vyprávění příběhů kosmické výchovy.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Procházím a někdy probíhám životem a pořád se kolem dějí věci, ze kterých se stále učím. Pracoval jsem jako terapeut v centru krizové pomoci, na lince důvěry, jako učitel, moderoval jsem hudební skupinu, pořádal přednášky, byl jsem obchodník, realitní makléř, vlastník stavební firmy, pronajímatel objektů a teď jsem znovu učitel… Skvělá zkušenost bylo půlroční cestování po Nepálu a Indii a další skvělá zkušenost jsou teď moje vlastní děti, které úžasně zrcadlí své rodiče. Absolvoval jsem různé školy a kurzy – Ostravskou univerzitu, Pedagogickou fakultu v oboru TV-Z, čtyřletý výcvik v Gestalt terapii, různé pedagogické a psychologické školení a víkendové kurzy (např. intuitivní pedagogiku, kurz krizové intervence), aktuálně dokončuji diplomovaný kurz moderní pedagogiky Institutu celostního učení, postavený na Montessori filozofii, vedený Claus-Dieter Kaulem.

Proč jsem se rozhodl stát se členem týmu průvodců nově vznikající školy:

Na jaře 2016 mne oslovili známí, zda bych se nechtěl účastnit projektu chystané soukromé školy. Byl jsem zrovna v procesu rozhodování, zda setrvám v klasické škole, nebo se vrátím zpět k podnikání. Projekt mne nadchl, nadchla mě atmosféra rodícího se teamu lidí se společnou myšlenkou zrodu nové, svobodné a soukromé alternativní školy. Průvodce je vlastně kombinace všeho, co v životě dělám – na jedné straně rodiče, ale také kamaráda, učitele, ale také žáka (tedy toho, který se učí), pozorovatele, ale také kouče. Umožnit dětem, aby se svobodně rozhodovaly, aby mohly bez předsudků pracovat s chybou, aby se také potkaly se svou vlastní zodpovědností, aby měly možnost se rozhodnout, co budou dělat a kdy to budou dělat, aby braly život do svých rukou a samy směrovaly kormidlo svého života. Být u toho, pomoct jim, pokud budou chtít a sdílet s nimi tuto energii je prostě úžasné. Toto teď vnímám u svých dětí a jsem s nimi rád.

Mgr. Petra Hasíková

Co ve škole dělám?

V ZŠ Labyrint pracuji jako průvodkyně 2. trojročí. Své biologické vzdělání uplatním při provázení dětí přírodovědou a jako fanoušek matematiky a pana profesora Hejného jim to spočítám.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Má cesta ke školství vedla menší oklikou. Nejprve jsem vystudovala obor Molekulární biologie a genetika, nevyzpytatelnými cestičkami osudu jsem se však časem přesunula z laboratoře do školní třídy. Protože mě práce bavila a chtěla jsem u ní zůstat, následovalo studium další vysoké školy, tentokrát obor Učitelství nižšího stupně. V uplynulých 20 letech jsem střídala učení s výchovou svých čtyř dětí.

Proč jsem se rozhodla stát se členem týmu průvodců nově vznikající školy:

Už delší dobu mě lákalo učit „méně tradičním“ způsobem. A tak – když tato nabídka přišla – nebylo těžké ji přijmout. Baví mě pracovat s dětmi, které se rády učí, protože jejich nadšení z poznávání nových věcí je pro mě největší odměnou.

Georgica Trojáková

Co ve škole dělám?

Jsem vychovatelkou, průvodkyní v odpoledním klubu, v družině? Ano jsou to role, které v této škole zastupuji. Ale pokud mohu říct, co ve škole dělám, pak jsem součástí celku, který mě činí šťastnou.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Vystudovala jsem Vyšší zdravotní školu obor porodní asistentka, díky tomuto studiu jsem se na několik let profesně uplatnila ve FNsP v Ostravě -Porubě. V období mateřské dovolené jsem se rozhodla rozšířit si obzory a vystudovala jsem Vysokou školu Báňskou obor management-ekonomika a stal se ze mne bakalář, zároveň jsem se profesně realizovala jako cvičitelka těhobiku a cvičení s dětmi. Vzhledem k tomu, že jsem po mateřské dovolené nemohla najít práci v oboru, který jsem vystudovala, začala jsem s dalším studiem v sociální oblasti, a stala se pracovníkem v sociálních službách. Během tohoto studia jsem již pracovala, a to jako instruktorka sebeobrany dětí ve středisku volného času. V tomto období jsem zjistila, že práce s dětmi mne velmi naplňuje, a tak jsem opět navštívila studijní prostředí - tentokrát na Ostravské univerzitě, pedagogická fakulta obor vychovatel a pedagog volného času. Po dokončení studia jsem nastoupila na základní školu jako asistentka pedagoga, kde jsem působila po dobu dvou let a zároveň jsem stále pracovala jako instruktorka sebeobrany. V současné době opět studuji na Ostravské univerzitě obor koordinovaná rehabilitace v sociální a zdravotní oblasti, neboť je nutné, abych dosáhla magisterskéhu titulu a mohla učit. Je mi velmi blízký waldorfský a montessori způsob myšlení, umožňuje nám to přemýšlet nad tím, jaký směr, vzor můžeme dát našim dětem.

Proč jsem se rozhodla stát se členem týmu průvodců nově vznikající školy:

Nemohu říct, že bych se rozhodla, prostě se to stalo a já děkuji každý den, že mám možnost zažít tuto zkušenost. Nevím jak dlouho budu součástí, jen vím, že vědomí toho, že zde je tato cesta, která má smysl, mě nesmírně obohacuje a přináší radost, víru, že je to možné.