Základní škola Labyrint Lhota s.r.o. je škola soukromá zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Podle školského zákona je vzdělávání veřejnou službou, tedy i soukromé školy musí naplnit takzvaný Rámcový vzdělávací program stanovený MŠMT, stejně jako školy veřejné. Navzdory tomu získává žák na soukromé škole podle analýz OECD o 37 % méně veřejných finančních prostředků než žák v obecní nebo krajské škole. 

Proto je nutné dofinancovávat provoz školy vybíráním školného. Hospodaření soukromých škol je ze zákona neziskové, veškeré příjmy (tedy i ze školného) investujeme opět do vzdělávání.

Jak a proč jsme vůbec založili školu si můžete přečíst zde.

Děkujeme za jakoukoliv podporu!