Zájemcům o přijetí dětí do Základní školy Labyrint Lhota doporučujeme seznámit se s pedagogickou koncepcí školy, naším týmem, organizací výuky a provozními záležitostmi školy. Doporučujeme  se rovněž předem přihlásit na náslech ve vyučování. Vzhledem k velkému počtu zájemců o naši školu doporučujeme před podáním přihlášky zvážit, zda se pilíře školy shodují s vaším očekáváním, hodnotami a postoji ke vzdělávání dětí.