Aktuality

11. 10. 2018

Prožíváme druhý měsíc tohoto školního roku a co nám přináší? Máme za sebou již první třídní schůzky ve všech trojročích, začínají probíhat pravidelné konzultace "ve třech" (dítě, průvodce, rodič) a říjen už má také v kalendáři splněnu první podzimní brigádu. V rámci brigád i mimo ně se suverénně pracuje na zútulnění suterénních prostor: nově bude k dispozici pro potřebu družiny, sportovních či pohybových her a kroužků prostor zvící velikosti malé tělocvičny, ale nemalého pojmenování - Velký kotel. Podobně dostává svou vyladěnou podobu i místnost zvaná Jelení studánka, která bude sloužit jako konzultační zázemí pro činnost školní psycholožky Saši.
Školou napříč prolétl první kosmický příběh v Petrově podání a zatímco jeho sedmáci pravidelně vyrážejí každý pátek do terénu na tzv. going-outy, menší děti se v rámci svých (jazykových i matematických) témat nadále věnují podzimní úrodě, darům a plodům přírody, pravidelným vycházkám do lesa ve škole/školy v lese s vděčností k matce Zemi.
V podzimní aranži se oslavily také jedny kulaté ředitelské narozeniny, a my měli přání jediný, aby Verča dostala poctivého hobla úměrně svému věku. Ještě že měla nazkoušeny lety a pády ze semináře intuitivních her.
Na listopad chystáme kurz Kreslení nejen rukou, ale i pravou mozkovou hemisférou, ten proběhne ve škole v termínu 10.-11.11. 2018. Podrobnosti coming soon...