• Výuka v ZŠ Labyrint Lhota vychází z myšlenek intuitivní pedagogiky, která se nezaměřuje na konkrétní vyučovací styl, ale na osobnost a rozvoj pedagoga, jakožto průvodce dětí jejich vzdělávacím procesem. V naší škole se tak můžete setkat s přístupy známými z Montessori pedagogiky, lesní pedagogiky, projektového vyučování a svobodných škol.
  • Učitel je chápán jako průvodce na cestě poznáním žáků.
  • Na podobě výuky se podílí nejen dospělí průvodci, ale také děti (navrhují podtémata, vymýšlejí aktivity pro ostatní žáky apod.). Průvodce je partnerem dětem i rodičům, je ve své práci tvůrčí, nechává se inspirovat dětmi a je otevřen metodám aktivního učení.
  • Jedním z hlavních cílů je podpořit a udržet přirozenou vnitřní motivaci dětí učit se po celou dobu základního vzdělávání. Toto se děje prostřednictvím prožitkového učení, tedy vlastní praktickou činností žáků. Nejefektivnější a nejrychlejší způsob učení je totiž vlastní zkušenost.
  • Velký důraz klademe na smysluplnost učení, tedy umožnit žákům učit se v souvislostech a porozumět tématu více do hloubky.
  • Důležitou součástí vzdělávání jsou také rodiče. Škola podporuje rodiče, aby se angažovali v učení svého dítěte, a to nejen formou individuálních konzultací, ale také zapojením se do činnosti školy, např. formou vedení odpoledního kroužku buď pravidelně nebo nárazově.
  • ZŠ Labyrint je školou, která se neustále rozvíjí. K tomu je důležité, aby vizi školy sdíleli všichni zaměstnanci. Pracujeme jako tým (vedení školy, průvodci výukou i v družině). Spolupracujeme také s ostatními školami, vyměňujeme si nápady a vzájemně se inspirujeme.