Zájemcům o přijetí dětí do Základní školy Labyrint Lhota doporučujeme seznámit se s pedagogickou koncepcí školy, naším týmem, organizací výuky a provozními záležitostmi školy. Doporučujeme  se rovněž předem přihlásit na náslech ve vyučování. Vzhledem k velkému počtu zájemců o naši školu doporučujeme před podáním přihlášky zvážit, zda se pilíře školy shodují s vaším očekáváním, hodnotami a postoji ke vzdělávání dětí.  

Při rozhodování o zařazení dítěte do ZŠ Labyrint Lhota vycházíme ze souhrnu kritérií, jejichž cílem je vytvoření vyvážené a harmonické skupiny dětí. Za účelem vytvoření takové skupiny přiměřeně přihlížíme zejména k věku a školní zralosti dítěte, dále k tomu, zda má dítě ve škole sourozence a v neposlední řadě je pro nás důležité, jaká očekávání mají rodiče dítěte od vzdělávání v ZŠ Labyrint.