Kapradí

Hlavní činností spolku Kapradí je materiální, finanční, organizační a personální podpora vzniku a provozu Základní školy Labyrint Lhota s.r.o. Spolek dále zajišťuje materiály a pomůcky potřebné pro výuku a další činnosti související s programem ZŠ Labyrint Lhota s.r.o.
Ve školním roce 2016/2017 spolek podporoval provoz Komunitní školy Lhota, v rámci které byli žáci vedeni v individuálním vzdělávání. Od září 2017 se stali žáky ZŠ Labyrint Lhota s.r.o.  
Kromě pomoci těmto konkrétním organizacím se Kapradí zasluhuje i o vzdělávání odborné i laické veřejnosti, která má zájem o alternativní formy výchovy a vzdělávání (především pořádáním vzdělávacích seminářů, kurzů nebo přednášek). 
Škola přistoupila k organizačně náročnějšímu vícezdrojovému systému financování a spolek Kapradí se snaží být jedním ze zdrojů příjmů.  Je radost podporovat projekt, který se snaží vytvořit v rámci školského systému nejen bezpečné místo pro svobodné vzdělávání v duchu nejmodernějších poznatků pedagogiky a psychologie, ale hlavně místo, kam budou děti i rodiče chodit rádi...

Děkujeme všem dárcům za projevenou důvěru a laskavou podporu!


„Kapradí“, spolek
Boženy Němcové 1308/7
746 01 Opava
Kontakt: kapradiopava@gmail.com 
IČ 02692716

Webové stránky Kapradí