Škola má dvě jednatelky. Ty zastupují školu navenek a zároveň zevnitř drží celý živelný organismus pohromadě. Ale také … přivezou - odvezou. Natřou, přibijí, napečou. Dřepnou si, obejmou, pohladí, pofoukají. Vyslechnou, vysvětlí, ale také vyžadují. Především však jsou tady pro Vás a Vaše dotazy. 


Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková

Co ve škole dělám?

Mám na starosti personální zázemí školy, řeším organizační záležitosti a věnuji se otázkám pedagogiky a metodiky.

Co mám ráda?

Rodinnou pohodu a léto

Ing. Michaela Macháčová

Co ve škole dělám?

Mám na starosti provoz budovy, smlouvy a finance.

Co mám ráda?

Mám ráda svého muže a děti, ráda se inspiruji a zkouším nové věci, tančím, chodím po horách, vařím, jsem s milými lidmi a čtu.