ZŠ Labyrint je soukromý projekt nabízející rodičům alternativu ke klasickému základnímu vzdělávání. Celý záměr je ryze neziskový. Naším cílem je nabídnout tuto alternativu za nejnižší možné školné.

Finanční prostředky na provoz zajišťujeme z různých zdrojů. Tento vícezdrojový systém financování je sice organizačně náročnější, avšak garantuje nám alespoň částečnou nezávislost.

Naše příjmy tvoří:

  • zdroje zřizovatele - Labyrint servis s.r.o.

  • Kapradí, z. s. (dary neziskové organizace, jejímž hlavním cílem je podpora a rozvoj ZŠ Labyrint Lhota)

  • státní rozpočet (normativní příspěvky podle počtu žáků - v současné době naše škola nedosahuje na 100 % možného státního příspěvku na žáka v soukromé škole)

  • školné (2.500 Kč/měsíc)

  • fundraising (věcná či finanční podpora od individuálních či firemních dárců)

  • další zdroje (sponzoring, granty, pořádání seminářů, apod.)

Na co finance potřebujeme:

  • výjimečný a nadšený tým průvodců a schopný ředitel > mzdy, vzdělávání

  • vyhovující prostory > nájemné

  • útulné prostředí tříd > nábytek, stavební úpravy

  • vybavení tříd  > pomůcky, knihy

Škola mohla vzniknout díky laskavé podpoře rodičů, kteří poskytli bezúročné půjčky – formou předplaceného školného.  Kromě všech zakladatelů pomáhají škole také rodiče – dobrovolníci, tzn. bez nároku na jakýkoliv honorář.