Finanční dary jsou nezbytné pro činnost školy. Z toho plyne naše velká vděčnost za každý dar, který využijeme na:  

  • výjimečný a nadšený tým průvodců a schopného ředitele > mzdy, vzdělávání

  • vyhovující prostory > nájemné

  • útulné prostředí tříd > nábytek, stavební úpravy

  • vybavení tříd  > pomůcky, knihy

Více informací o financování školy naleznete zde.
Při výši daru min. 1000,- Kč ročně a jejich úhrnné hodnotě min. 2% z příjmů si dar můžete odečíst z daní. Naše škola Vám může vystavit „potvrzení o daru“ či „darovací smlouvu“ pro daňové účely.