Martin Pietraszek

Co ve škole dělám?

Přinejmenším učím chemii ve 3. trojročí. Ale pevně doufám, že přispívám k pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci života na Zemi (a trochu i mimo ni).

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Vystudoval jsem farmacii a než můj profesní život zcela pohltila průmyslová výroba léčiv, kde jsem strávil uplynulou dekádu, působil jsem jako učitel odborných předmětů na Střední a Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě (3 roky). Zpět do školních učeben jsem se vrátil před rokem, a to jako průvodce ve ScioŠkole ve Frýdku-Místku, kde mým hlavním zaměřením je výuka přírodovědných předmětů. Absolvoval jsem kurz R+R, několik kurzů Montessori pedagogiky, zážitkové pedagogiky a kurz Kritického myšlení a globálních témat (Na Zemi, Brno).

Proč jsem se rozhodl stát se členem týmu průvodců nově vznikající školy:

Důvodu je určitě více, jedna z mých největších motivací je přispět k tomu, aby si naše děti uchovaly a rozvíjely svou představivost, spolupráci a práci s informacemi. A tým průvodců ve Lhotě je skvělá parta lidí se smyslem pro humor. H2SO5.

Veronika Stoklasová

Co ve škole dělám?

Od září 2018 jsem v Labyrintu průvodce po světě hudby, improvizace, inspirace a práce v týmu.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

Moje cesta k učitelování vedla kromě studia na Konzervatoři v Ostravě především životem. Vystudovala jsem sice hru na violu, ale o hudbě mě nejvíce naučili lidé, se kterými jsem se setkala lidsky, nebo jsem s nimi dokonce mohla pracovat - hrát, studovat, učit. Ať už to byli profesoři, kolegové, nebo lektoři na kurzech a školeních. Všichni žili hudbou jako životní cestou a vášní. V rámci výchovy svých dětí jsem cítila potřebu vstoupit do pedagogiky nejmladších dětí, a tak jsem téměř 10 let vedla kurzy pro maminky s dětmi. Pravidelně dělám semináře a hudební projekty pro mateřské i základní školy. Mojí hlavní prací bylo ale vždy učení v ZUŠ - tam se setkávám s žáky všech věkových kategorií. Učím kromě hry na nástroje hudební teorii, vedu orchestr a věnuji se metodice.

Proč jsem se rozhodla stát se členem týmu průvodců nově vznikající školy:

Čím déle s dětmi pracuji, tím více se cítím průvodcem, který prochází učení spolu se svými žáky. A proto prostor, svoboda a otevřenost, kterou Labyrint jako škola poskytuje všem, je pro mě snem a zároveň výzvou, kterou bych chtěla naplnit. Proto, abychom s dětmi nacházeli nové cesty tvořivosti a objevovali radost i pocit spoluzodpovědnosti za výsledek našeho snažení. Za prožitky, které jsou na jednu stranu tak univerzální, a na druhou i přesto tak osobní.

Mag. Anja Flaume

Mein Aufgabenbereich in der Schule:

Als muttersprachliche Deutschlehrerin bin ich in Lhota für den Deutschunterricht zuständig. An vier Tagen bin ich außerdem im Hortberich tätig, wo ich die Kinder in ihrer Freizeit begleite. Da mein Tschechisch nicht perfekt ist, sollen die Kinder und ich möglichst viel auf Deutsch kommunizieren.

Ausbildung und Berufserfahrung:

In Deutschland habe ich die Ausbildung zur Erzieherin gemacht und einige Jahre im Kindergarten gearbeitet. Nach einer weiteren Ausbildung zur Motopädin habe ich in einem Internat für Kinder und Jugendliche gearbeitet, die im schulischen und familiären Umfeld Probleme hatten und eine intensive Begleitung brauchten. 2003 bin ich nach Tschechien gezogen und nach der Elternzeit unserer ersten zwei Kinder habe ich für drei Jahre in einem tschechich-deutschen Kindergarten in Prag gearbeitet und erlebt, wie wunderbar bilinguale Erziehung auch außerhalb der Familie funktioniert. Während meiner Elternzeit mit unseren drei weiteren Kindern habe ich an der Schlesischen Universtät in Opava Lehramt für Deutsch studiert. Während der 15 Jahre, die ich nun schon in Tschechien lebe, habe ich an verschiedenen Schulen, Sprachschulen, Kindergruppen und Firmen Deutschunterricht erteilt und dabei fast alle Altersgruppen und verschiedenste Gruppengrößen erlebt. Als Mutter von fünf Kindern erlebe ich tagtäglich wie bereichernd die Zweisprachigkeit für unsere Familie ist.

Warum habe ich mich entschieden, Teil im Team einer neugegründeten Schule zu werden?

In Deutschland sind alternative Schulformen schon länger von der Gesellschaft akzeptiert und gehören zur normalen Schullandschaft. Hier ist es noch etwas Neues und der Aufbau und die Einrichtung einer solchen Schule braucht viel Engagement, Kraft und Durchsetzungswille. Das haben die Initiatoren von Lhota mitgebracht und das hat mich beeindruckt. Da ich in den Schulen meiner eigenen Kinder überwiegend klassische Lehrmethoden sehe, bin ich nun auf viele neue Erfahrungen und Denkanstöße gespannt und hoffe diese in meine Arbeit einfließen zu lassen. Erste praktische Erfahrungen mit dem Alltag in Lhota habe ich schon mit meiner Deutschgruppe machen können, die einmal wöchentlich mit den jüngsten Kindern stattgefunden hat.

PhDr. Alexandra Vejclová

Co ve škole dělám:

Ve škole dělám práci školního psychologa. Chodím po škole a pozoruji děti i průvodce v jejich vzájemných interakcích a snažím se přispět k tomu, aby ve škole panovala příjemná a bezpečná atmosféra. V té se potom daří lépe i získávání nových znalostí. Vedu rozhovory s průvodci, rodiči i dětmi a společně se posouváme na cestě ke spokojenému a naplněnému životu.

Vzdělání a profesní zkušenosti:

V průběhu let jsem prošla prací v Klokánku FOD, ve třídě pro děti s autismem, v pedagogicko-psychologické poradně a jako školní psycholog v několika ZŠ. Vystudovala jsem FTVS UK, obor TV-Psychologie, Psychologii na FF UK, poté jsem si ještě doplnila Speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě v Praze. Prošla jsem psychoterapeutickým výcvikem v Systemické terapii. Své znalosti jsem si prohlubovala na dalších psychologických i pedagogických kurzech (Respektovat a být respektován, Montessori pedagogika, prevence psychopatologických jevů na školách, kurzy pro práci s dětmi s ADHD a spec. vzděl. potřebami, kurz Spolu a jinak ve školním poradenství, komunikační techniky, atd.).

Proč jsem se rozhodla být v týmu:

Projekt naší školy pro mě znamená život v souladu s přirozenými vývojovými procesy, tak jak s časem zákonitě přicházejí. Jsem vděčná za možnost propojení se s podobně smýšlejícími lidmi a za příležitost být při tom, když je dětem umožněno rozvíjet se podle vlastních představ.