Je část života školy, která se odehrává poté, co dětem skončí oficiální rozvrh až do doby, kdy školu opustí. Zatímco program vyučování je poměrně pestrý, program odpoledního klubu je zcela monotónní. Děti jsou v klubu každý den konfrontovány pouze s jedinou otázkou: „Co bych chtěl(a) dělat?“ Mají svobodu hrát si, zkoumat nebo nedělat nic. Průvodci jsou tu pro děti, ale nesnaží se je zabavit.

V čase odpoledního klubu si děti mohou vybrat také z nabídky kroužků.

Pravidla odpoledního klubu jsou stejně jednoduchá, jako jeho program. Dají se vyjádřit jedinou větou: „Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých.“ Co se za tímto jednoduchým vyjádřením skrývá, mají děti možnost objevovat a ověřovat si každý všední den od 12 hodin.