Naše škola je živý organismus. Jsme vděčni, že náš tým tvoří kromě průvodců a jednatelů také stále více dobrovolníků. Ti dělají spoustu užitečných věcí, aniž by očekávali finanční či jinou hmotnou odměnu.

Celý projekt vznikl na základě principu dobrovolnictví. Všichni zakladatelé přislíbili, že budou zdarma škole pomáhat v oborech a tématech, se kterými mají zkušenosti, či jsou jim jinak vlastní. Počáteční rekonstrukci budovy jsme zvládli ve velmi krátké době (ve velmi nepříznivém období – letních prázdnin) pouze díky nadšené dobrovolné pomoci rodičů, jejich blízkých a kamarádů.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří věnovali a stále věnují svůj čas a energii na rekonstrukci a kontinuální zvelebování naší školy a zahrady!

Věříme, že téma „nezištné pomoci“ se během rekonstrukce a průběžných úprav vtisklo nejen do budovy školy, ale hlavně do našich dětí, které se stávají přirozenou součástí těchto dobrovolnických aktivit.

Velké poděkování patří také všem dobrovolníkům, kteří svůj čas věnovali či věnují škole a dětem dokonce pravidelně. Představujeme Vám některé z nich:


 


Ondra Macháč

Co ve škole dělám?

Můj úkol je jasný…. zajistit dětem a průvodcům funkční školní budovu. Nejde jen o to základní, jako teplo, světlo a čerstvý vzduch. Starám se o to, aby budova fungovala jako logický organismus s vizí dalšího rozvoje školy.

Proč jsem se rozhodl/a pomáhat ZŠ Labyrint?

Baví mě tvořit smysluplné věci. Labyrint mi vstoupil do života trochu neplánovaně. Ale když jsem před sebou v dálce viděl jeho mlhavý obrys, věděl jsem, že je to cesta, kudy má smysl jít. Tady budou vznikat věci příští.

Monika Ticháčková

Co ve škole dělám?

Ve škole vedu kroužek gymnastiky. Společně s dětmi si užívám radost z pohybu a z toho, co všechno naše těla dokážou. V teplejších měsících se přesuneme ven a gymnastiku vyměníme za sportovní hry a jiné pohybové aktivity, které mě nebo děti napadnou a budou nás bavit.

Proč jsem se rozhodl/a pomáhat ZŠ Labyrint?

Jsem ráda, že naše dcera může ZŠ Labyrint navštěvovat a vnímám vysoké nasazení, energii a čas všech zakladatelů a dalších pomáhajících dobrovolníků k tomu, aby škola fungovala co nejlépe a dětem se v ní líbilo. Proto i já jsem chtěla něčím přispět, a protože ráda trávím čas mezi dětmi a zároveň mě baví pohyb a sport, tak kroužek gymnastiky byl pro mě jednoznačnou volbou :-).

Honza Ticháček

Co ve škole dělám?

Ve škole vedu kroužek šachu a deskových her (dáma, mlýn, …). Při hře nechávám dětem takřka neomezený prostor pro jejich tvořivost a těm, co o to projeví zájem, odhaluji něco ze základů teorie a zásad šachu. Děti tak mají příležitost bezprostředně zjistit, že kreativita je úžasná a zábavná, ne vždy ovšem postačuje k vlastnímu zlepšení či zdokonalení.

Proč jsem se rozhodl/a pomáhat ZŠ Labyrint?

Motivaci mám dvojí povahy. Školu navštěvuje prozatím jedna z mých dcer a své účinkování ve škole tak beru jako jedinečnou možnost dozvědět se, jak škola ve skutečnosti funguje. Co je ovšem hlavním důvodem – setkávání se a práce s dětmi v jejich volném čase mi připadá jako jedna z nejsmysluplnějších činností na světě, takto se tedy mohu věnovat tomu, co považuji za opravdu důležité.

Jaroslav Macháč

Co ve škole dělám?

Vlastně nijak moc nepomáhám. Škole fandím a bavím se dokumentováním akcí, na které jsem zván.

Proč jsem se rozhodl/a pomáhat ZŠ Labyrint?

Do Labyrintu chodím rád a focení mně vždy těší, neb děti jsou bezvadné - každá holka i každý kluk prostě originál a učitelé i rodiče, jak by smet...

Hana Rádková

Co ve škole dělám?

Ve škole se objevuji často jako rodič. Pokud se tam objevím jako "rodič-dobrovolník", úkol zní jasně. Vyrobit nebo uvařit s dětmi něco dobrého a voňaveho, co voní po  bylinkách. Třeba skřítky na adventní slavnost..., nebo sladký mátový sirup na jarní slavnost..., nebo dýňovou marmeládu se zázvorem jen tak na chuť. Opravdu vždycky se moc těším, co si děti samy s fantazií jim vlastní pod mým laskavym dohledem vykouzlí...

Proč jsem se rozhodl/a pomáhat ZŠ Labyrint?

Se školní budovou mám tu čest být v kontaktu už nějakou dobu a protože má a vždy měla atmosféru dětského ducha, je pro mně výzvou být při něčem novém, zajímavém a inspirujícím. Při něčem, co je mi blízké a oslovilo nejen mne, ale i mého syna. Při něčem, co mi dovolí víc, než jen přihlížet. Není nic důležitějšího, než být s dětmi v centru jejich dění.

Martin Vlach

Co ve škole dělám?

Jednou týdně se v rámci odpoledního kruhu scházím s kluky. Trávíme spolu čas, jdeme ven, poznáváme, tvoříme, povídáme, nasloucháme si a navzájem se obohacujeme. Je to prostor pouze pro chlapce, ve kterých se probouzí jejich mužská přirozenost a já jsem jim k dispozici na jejich cestě k radostnému, sebejistému, citlivému, vyrovnanému a pravdivému mladému muži.

Proč jsem se rozhodl/a pomáhat ZŠ Labyrint?

Já sám jsem otcem a taky si moc dobře vzpomínám na to, jak jsem byl dítě a vím co mi dala a taky vzala klasická škola. A proto velmi fandím novému přístupu k dětem plného respektu, otevřenosti a uznání. Vždy, když přijdu do školy Labyrint, tak vidím místo, kde děti nepřežívají, ale žijí, rozvíjejí se a jsou tam šťastné. Jsem rád, že takové místo existuje a já mohu být u toho.

Více o mně na www.koucduse.cz.

Lenka Pietraszková

Co ve škole dělám?

V současné době pomáhám k životu školnímu webu, aby mohl každý alespoň trošku nahlédnout, jak nevšední mohou být všední dny dětí a průvodců ve Lhotě. Ráda se zapojuji a pomáhám při organizaci akcí ve škole, zejména při brigádách - mažu chleby, peču buchty a vařím kafe:)

Proč jsem se rozhodl/a pomáhat ZŠ Labyrint?

Jsem vděčná za možnost být u projektu vzniku školy, která se zrodila díky síle a kreativitě skupiny rodičů a díky komplementárnímu působení jejich osobnostních potenciálů. Fandím úžasnému týmu průvodců, raduju se s dětmi na jejich cestě poznání. Je mi ctí být součástí labyrintské komunity a zpovzdálí přihlížet dění v místě, kde jsou děti opravdu šťastné...