Naše škola je živý organismus. Jsme vděčni, že náš tým tvoří kromě průvodců a jednatelů také stále více dobrovolníků. Ti dělají spoustu užitečných věcí, aniž by očekávali finanční či jinou hmotnou odměnu.

Celý projekt vznikl na základě principu dobrovolnictví. Všichni zakladatelé přislíbili, že budou zdarma škole pomáhat v oborech a tématech, se kterými mají zkušenosti, či jsou jim jinak vlastní. Počáteční rekonstrukci budovy jsme zvládli ve velmi krátké době (ve velmi nepříznivém období – letních prázdnin) pouze díky nadšené dobrovolné pomoci rodičů, jejich blízkých a kamarádů.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří věnovali a stále věnují svůj čas a energii na rekonstrukci a kontinuální zvelebování naší školy a zahrady!

Věříme, že téma „nezištné pomoci“ se během rekonstrukce a průběžných úprav vtisklo nejen do budovy školy, ale hlavně do našich dětí, které se stávají přirozenou součástí těchto dobrovolnických aktivit.

Velké poděkování patří také všem dobrovolníkům, kteří svůj čas věnovali či věnují škole a dětem dokonce pravidelně. Představujeme Vám některé z nich:


 


Ondra Macháč

Co ve škole dělám?

Můj úkol je jasný…. zajistit dětem a průvodcům funkční školní budovu. Nejde jen o to základní, jako teplo, světlo a čerstvý vzduch. Starám se o to, aby budova fungovala jako logický organismus s vizí dalšího rozvoje školy.

Proč jsem se rozhodl/a pomáhat ZŠ Labyrint?

Baví mě tvořit smysluplné věci. Labyrint mi vstoupil do života trochu neplánovaně. Ale když jsem před sebou v dálce viděl jeho mlhavý obrys, věděl jsem, že je to cesta, kudy má smysl jít. Tady budou vznikat věci příští.

Hana Rádková

Co ve škole dělám?

Ve škole se setkávám jednou týdně s dětmi prvního trojročí nebo čtvrté páté a společně objevujeme vše, co nám nabízí nádherné venkovské prostředí starého vodního mlýna. Staráme se o bylinky, sušíme je nebo vaříme sirupy a marmelády. Plejeme, ryjeme, stříháme a ochutnáváme. Nikdy se nezapomeneme podívat ani do mlýnské minizoo na koně, poníky, husy a ostatní mlýnskou havěť.

Proč jsem se rozhodl/a pomáhat ZŠ Labyrint?

Se školní budovou mám tu čest být v kontaktu už nějakou dobu a protože má a vždy měla atmosféru dětského ducha, je pro mně výzvou být při něčem novém, zajímavém a inspirujícím. Při něčem, co je mi blízké a oslovilo nejen mne, ale i mého syna. Při něčem, co mi dovolí víc, než jen přihlížet. Není nic důležitějšího, než být s dětmi v centru jejich dění.

Martin Vlach

Co ve škole dělám?

Jednou týdně se v rámci odpoledního kruhu scházím s kluky. Trávíme spolu čas, jdeme ven, poznáváme, tvoříme, povídáme, nasloucháme si a navzájem se obohacujeme. Je to prostor pouze pro chlapce, ve kterých se probouzí jejich mužská přirozenost a já jsem jim k dispozici na jejich cestě k radostnému, sebejistému, citlivému, vyrovnanému a pravdivému mladému muži.

Proč jsem se rozhodl/a pomáhat ZŠ Labyrint?

Já sám jsem otcem a taky si moc dobře vzpomínám na to, jak jsem byl dítě a vím co mi dala a taky vzala klasická škola. A proto velmi fandím novému přístupu k dětem plného respektu, otevřenosti a uznání. Vždy, když přijdu do školy Labyrint, tak vidím místo, kde děti nepřežívají, ale žijí, rozvíjejí se a jsou tam šťastné. Jsem rád, že takové místo existuje a já mohu být u toho.

Více o mně na www.koucduse.cz.

Lenka Pietraszková

Co ve škole dělám?

V současné době pomáhám k životu školnímu webu, aby mohl každý alespoň trošku nahlédnout, jak nevšední mohou být všední dny dětí a průvodců ve Lhotě. Ráda se zapojuji a pomáhám při organizaci akcí ve škole, zejména při brigádách - mažu chleby, peču buchty a vařím kafe:)

Proč jsem se rozhodl/a pomáhat ZŠ Labyrint?

Jsem vděčná za možnost být u projektu vzniku školy, která se zrodila díky síle a kreativitě skupiny rodičů a díky komplementárnímu působení jejich osobnostních potenciálů. Fandím úžasnému týmu průvodců, raduju se s dětmi na jejich cestě poznání. Je mi ctí být součástí labyrintské komunity a zpovzdálí přihlížet dění v místě, kde jsou děti opravdu šťastné...