O přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Ředitel nové školy o přestupu informuje ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel stávající školy zašle do pěti pracovních dnů po oznámení o přijetí žáka řediteli nové školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky. Formuláře žádosti o přestup je možné si vyžádat u vedení školy.

Družina funguje ráno od 7:00 do 8:00 a odpoledne od 12:00 do 16:00 ve škole. Více info zde.

Děti přijíždějí do Lhoty převážně vlakem (7:42 odjezd vlaku z Opavy východ, 7:41 z Ostravy-Svinov). Tímto vlakem pravidelně dojíží i většina průvodců z Opavy, mohou tedy jet v doprovodu dospělého či staršího sourozence. Děti je možno dovézt přímo do Lhoty, nejpozději v 8:00. Odpoledne odjíždí poslední dospělý s dětmi ze Lhoty vlakem v 16:02, příjezd do Opavy 16:14. Ze Lhoty jedou i dřívější spoje, 13:02, 14:02 a 15:02. Těmito děti odjíždí samostatně, případně ve skupinách. Ve Lhotě hlídá organizací odjezdu průvodce v družině.

Ve škole je výdejna obědů. Obědy dovážíme z vývařovny Mateřské školy v Háji ve Slezsku. Ceny obědů se pohybují kolem 40 Kč. K ceně je vždy připočítán náklad za dopravu obědů do Lhoty.

Ve škole pracujeme v blocích.
Ranní sdílení: 8:00 - 8:30
Dopolední blok: 8:30 – 11:00 (11:30 u druhého trojročí) – součástí tohoto bloku je přestávka na svačinu
11:00 – 12:00 (příp. 11:30 – 12:30) – aktivní pobyt venku
Oběd
Odpolední blok: 13:00 – 14:30
(odpolední vyučování mají žáci 3. třídy 2x týdně, žáci 4. a 5. třídy 3x týdně)

Ano, jsme venkovská škola, která podporuje sepětí s přírodou. Máme k tomu výborné podmínky. Okolí nabízí spoustu prostoru – zahrada kolem školy, blízký les i prostory areálu U vodníka slámy procházky po okolí, výlety…

S největší pravděpodobností si tyto děti vyzkoušejí pocit, jaké to je, když nemusí. Podle několikaletých zkušeností z míst, kde takto s dětmi pracují, se obvykle jedná o různě dlouhé období. To samo odezní, když dítě z vlastní motivace nalezne činnosti, které mu vyhovují, když přijme úkoly opravdu za své.

Obdobně jako u předchozí otázky záleží na důvodu této situace. Především se tedy budeme zajímat o něj, budeme s dítětem (a rodičem) o situaci otevřeně hovořit a snažit se společně najít východisko – tedy v ideálním případě odstranit důvod, který danou situaci způsobuje.

Tím, že se nebude nahrazovat motivací vnější. Tím, že se budeme řídit kopřivovským (www.respektovat.com) pravidlem čtyř “S” – tedy spoluúčast, smysluplnost, spolupráce a zpětná vazba.

Uznáváme, že každé dítě je individualita, a dáváme mu možnost takovým být a rozvíjet svůj jedinečný potenciál. Tím se u nás stává každé dítě dítětem se speciálními potřebami. Nepotřebujeme mít ale všechny děti unifikované a tyto speciální potřeby „vyřešit“.

Každá škola si vytváří tzv. školní vzdělávací program (ŠVP), aby realizovala požadavky rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro daný obor vzdělávání. Tvorba ŠVP dává možnost svobodně formulovat představy o nejvhodnější podobě vzdělávání na dané škole. musí však vycházet z již zmiňovaného RVP. To vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a stanovuje, jaké vzdělávací cíle má škola plnit, čemu se žáci mají v konkrétním oboru učit (tj. obsah vzdělávání – učivo) a jakých výsledků výuky mají dosáhnout – co by měli absolventi umět, být schopni dělat, jak se mají projevovat, jaké mají mít vědomosti, dovednosti, pracovní a jiné návyky a postoje (tzn., jaké mají mít kompetence – způsobilosti). Výstupy ŠVP se sledují a vykazují po ukončení 5. třídy a po 9. třídě. Výstupy jsou závazné jak pro veřejné, tak pro soukromé školy. ŠVP je rodičům k dispozici v tištěné podobě ve škole, jedná se o veřejný dokument.