V rámci projektu proběhla tato setkání:

25.2.2019:  Sdílení zkušeností pedagogů a rodičů, rozvoj ZŠ

7.3.2019:  Montessori matematika a hodnocení žáka

27.3.2019: Nadání, talent a jak je rozvíjet

25.4.2019: Montessori kosmické vize a jejich dopady na vývoj mozku I

22.5.2019:  Hodnocení a sebehodnocení

10.6.2019: Montessori kosmické vize a jejich dopady na vývoj mozku II

30.10.2019: Jak funguje Montessori na druhém stupni ZŠ aneb jak pracovat s dospívajícími
7.11.2019:   Motivace ve výchově a vzdělávání