Započteno aneb co je doma, to se počítá

06. 03. 2017

Banua v rytmu Afriky, binární kód, Dlouhý, Široký a Bystrozraký ve dvojím provedení divadla, kolečkogolf/ball, labyrint, půdorys 1 m, velké počítadlo, zpívané čtení, zrcadlo 2D, … že jste se ve škole tohle neučili? Rodiče čtvrté a páté už vědí a znají... Děkujeme za společně strávený čas hry, zábavy a poznání nového.

Mario