Sousedská slavnost 27.9.2016

23. 02. 2017

Na úterní odpoledne připravily děti z vlastní iniciativy den otevřených dvěří pro obyvatele Lhoty. V předchozích dnech roznesly do všech poštovních schránek vlastnoručně psané pozvánky a s velkým očekáváním se těšily, koho pozvání osloví a jaká bude odezva. Samy připravily občerstvení a srdečně vítaly a prováděly návštěvy po škole. Do staronových prostor školy zavítali pamětníci, kteří kdysi školou prošli jako žáci a zavzpomínali na staré časy. Přijely se podívat i bývalé paní učitelky, které se podrobně zajímaly o záležitosti týkající se výuky. V neposlední řadě nás navštívili i případní budoucí zájemci s předškolními dětmi žijící ve Lhotě. Návštěvníci mohli zanechat své vzkazy a přání pro školu a vzájemnými rozhovory s dětmi pomyslně propojili své minulé školní příběhy s příběhy nynějších žáků.

LP