Intuitivní víkend s Thomasem

26. 03. 2017

Poslední březnový víkend, mrazivá rána, přes den zapomenutá díky čím dál smělejším slunečním paprskům, kokrhající kohouti jako nezbytná zvuková kulisa ospalého víkendu na vesnici, první závan medvědího česneku ze zahrad a opojná vůně kávy s ještě teplými buchtami nesoucí se školní chodbou. Radostná setkání, shledání i seznámení, sdílení, naslouchání, překládání, smích i dojetí, o hodinu kratší noc, zážitkové menu od vodníka Slámy ve školní jídelně, sympatie s chudým indiánem i poněkud rychlonohým mravencem, zpívající noční les, ale především...

… Thomas Pedroli opět ve Lhotě...

Tři dny společných zážitků těch dospělých, kteří v sobě duši dítěte nikdy nenechali zvážnět a dospět. Neskutečně podnětný a inspirativní přístup hravého Thomase, nenápadného a skromného muže, pokud byste jej tedy potkali jen tak někde... Nicméně ve skupině podobně naladěných posluchačů to umí „rozbalit“ a sype z rukávu prosté i složitější hry, připravuje ostatním příležitosti pro poznání sebe sama, baví okolí a směje se (dřív než stihne překladatelka vystihnout pointu – inu intuitivní profesionál:). Zároveň však nechává vyplynout důležitá poselství a vynořit niterná a pravdivá sdělení ze samé podstaty bytostí účastníků. Tyto esence či rysy, nebo chcete-li vnitřní hlas, si všichni v hloubi duše neseme, ale někdy neumíme sami obrátit pozornost a pohlédnout do sebe nebo naopak odhlédnout a vystoupit ze své role.

Chvíle klidnějších bloků věnované meditaci, komunikaci, řešením konfliktů a práci s emocemi se střídaly s bloky pohybově bohatšími. Na rytmických hrách jsme si ověřili, že věcem porozumět (rozumem, mozkem) není zdaleka totéž, jako věci pochopit (uchopit, provést, udělat vlastním tělem). V nesčetně variacích hry „na kočku a myš“ či na honěnou bylo vidět i slyšet, jak uvolněná energie v lidech může působit radost i euforii. A konečně – dospěli jsme k poznání, že společně udržet pštrosí vejce v pohybu v omezeném prostoru pomocí tenisových míčků se podaří jen díky společné taktice a spolupráci, nikoliv soupeřením.

Díky za milý víkend – Janě a Markétě za organizaci, partě z Labyrintu za bezpečné zázemí, sehranému týmu z bohumínské Pianety, jemuž vděčíme za velkou odvahu, náklonnost a podporu našeho záměru, za opětovné přijetí pozvání k nám, rodičům i jejich průběžně příchozím dětem a konečně úplně všem za milou návštěvu, nápady, příběhy, sdělení a podněty a společné ověření důkazu toho, že Lhota žije!

LP