Přejeme vám krásné prázdniny

30. 06. 2019

I my budeme hodně odpočívat, poznávat, učit se a cestovat. Pak trochu pracovat, nějaké brigády budou, hostovat přijedou příměstské tábory a koncem srpna se budova školy opět rozechvěje pilným pracovním nasazením...

Foto z posledního školního dne: děti si čtou vysvědčení na nádraží ve Lhotě a průvodci oslavují konec školního roku...:)

ZŠ Labyrint | Smyslu-plně spolu

Jsme malá škola, kde se všichni navzájem známe. Naším cílem je, aby učení děti bavilo, naplňovalo je, dávalo jim smysl a nabyté poznatky jim pomáhaly lépe pochopit současný svět.

Zkušenosti a dovednosti jsou pro nás stejně významné jako informace a vědomosti.

Svoboda je spojená s odpovědností za vlastní rozhodnutí, sebe sama i za to, co svým jednáním způsobíme. Svoboda neznamená bezbřehost a absenci pravidel.

Aktivitě a činorodosti dáváme přednost před spotřebou. Opravdovosti a osobitosti před konformitou. Vedeme sebe i děti k solidárnímu přístupu ke všemu, co nás obklopuje.

Respektujeme odlišnosti. Neodsuzujeme. Jsme otevřeni novým myšlenkám i směrům.