Děkujeme za krásný dar...

Děkujeme za krásný dar...

10. 05. 2019

Tento týden se nám v poště objevila tato milá zpráva: "Vážíme si vaší práce a toho jací jste..., a rozhodli jsme se proto škole pořídit něco, co doufáme mockrát a smysluplně využijete... Nechť vám slouží a zastřešuje všechny skvělé akce."
Děkujeme za nádherné překvapení. Naše obrovské poděkování posíláme Zuzce, Honzovi, Kubovi, Aničce a Fiině Sýkorovým a už se těšíme na první "stanování".ZŠ Labyrint | Smyslu-plně spolu

Jsme malá škola, kde se všichni navzájem známe. Naším cílem je, aby učení děti bavilo, naplňovalo je, dávalo jim smysl a nabyté poznatky jim pomáhaly lépe pochopit současný svět.

Zkušenosti a dovednosti jsou pro nás stejně významné jako informace a vědomosti.

Svoboda je spojená s odpovědností za vlastní rozhodnutí, sebe sama i za to, co svým jednáním způsobíme. Svoboda neznamená bezbřehost a absenci pravidel.

Aktivitě a činorodosti dáváme přednost před spotřebou. Opravdovosti a osobitosti před konformitou. Vedeme sebe i děti k solidárnímu přístupu ke všemu, co nás obklopuje.

Respektujeme odlišnosti. Neodsuzujeme. Jsme otevřeni novým myšlenkám i směrům.