Něco mezi říjnem a prosincem...

13. 11. 2019

... se u nás pořád něco děje. Veronika přijela plná poznání z mezinárodní konference Lead Montessori, navštívila nás s přednáškou o motivaci paní Jana Nováčková a hned poté nás učil intuitivně zacházet s penězi Thomas Pedroli.
Druhé trojročí bylo v Ostravě na street-artovém happeningu k výročí Sametové revoluce, třetí nabídlo tématické tvořivé dílničky pro děti na Svatomartinských hodech v Ostravě.
Co nás ještě čeká? Děti země - konkrétně ty z třetího trojročí - tento týden začínají vysazovat první stromy na pozemku sadu. Některé z nich se budou účastnit Tyrkysové sbírky s Dopravním podnikem Ostrava pro nadační fond KŘÍDLENÍ. Pomalu se ladíme na adventní přípravy, nejmladší děti zkoušejí v dramaťáku pohádku na Adventní slavnost a také mají plnou hlavu příprav na jarmark. Více aktualit najdete na fb...

ZŠ Labyrint | Smyslu-plně spolu

Jsme malá škola, kde se všichni navzájem známe. Naším cílem je, aby učení děti bavilo, naplňovalo je, dávalo jim smysl a nabyté poznatky jim pomáhaly lépe pochopit současný svět.

Zkušenosti a dovednosti jsou pro nás stejně významné jako informace a vědomosti.

Svoboda je spojená s odpovědností za vlastní rozhodnutí, sebe sama i za to, co svým jednáním způsobíme. Svoboda neznamená bezbřehost a absenci pravidel.

Aktivitě a činorodosti dáváme přednost před spotřebou. Opravdovosti a osobitosti před konformitou. Vedeme sebe i děti k solidárnímu přístupu ke všemu, co nás obklopuje.

Respektujeme odlišnosti. Neodsuzujeme. Jsme otevřeni novým myšlenkám i směrům.