Únor (černo-)bílý...

21. 02. 2018

Mrazivým únorem se rozbíhá nové pololetí a spolu s krystalickým skupenstvím vody všude venku vykrystalizovaly i některé novinky či změny v pojetí výuky. Šesťáci se vypravili do Ostravy na exkurzi "na baňu". Uskutečnilo se školní kolo recitační soutěže, přičemž zdi školní jídelny by mohly vyprávět ve verších, co vsechno zaznělo na "marmoleu, jež znamená svět". Děkujeme za láskyplnou pomoc při valentýnské brigádě. Labyrint otevřel brány do svého připraveného prostředí a nabídl hravé odpoledne pro rodiče i veřejnost. Labyrintík nebo labyrintíček?... Pátky patří drobotině - skupince budoucích prvňáků a jejich předškolnímu klubu s Kamilou. Společenský počin sezóny - taneční večírek v kontrastním černobílém ladění - neztratil toho dne na svém označení ani navzdory zlatým zábleskům zpod pěti kruhů.

ZŠ Labyrint | Smyslu-plně spolu

Jsme malá škola, kde se všichni navzájem známe. Naším cílem je, aby učení děti bavilo, naplňovalo je, dávalo jim smysl a nabyté poznatky jim pomáhaly lépe pochopit současný svět.

Zkušenosti a dovednosti jsou pro nás stejně významné jako informace a vědomosti.

Svoboda je spojená s odpovědností za vlastní rozhodnutí, sebe sama i za to, co svým jednáním způsobíme. Svoboda neznamená bezbřehost a absenci pravidel.

Aktivitě a činorodosti dáváme přednost před spotřebou. Opravdovosti a osobitosti před konformitou. Vedeme sebe i děti k solidárnímu přístupu ke všemu, co nás obklopuje.

Respektujeme odlišnosti. Neodsuzujeme. Jsme otevřeni novým myšlenkám i směrům.