Thomas Pedroli opět ve Lhotě

Thomas Pedroli opět ve Lhotě

16. 09. 2019

Zveme Vás na víkendový seminář s Thomasem Pedrolim, lektorem intuitivní pedagogiky. Seminář na téma Peníze - jak je nechat přirozeně proudit životem proběhne druhý listopadový víkend ve škole Labyrint ve Lhotě. Více info...

ZŠ Labyrint | Smyslu-plně spolu

Jsme malá škola, kde se všichni navzájem známe. Naším cílem je, aby učení děti bavilo, naplňovalo je, dávalo jim smysl a nabyté poznatky jim pomáhaly lépe pochopit současný svět.

Zkušenosti a dovednosti jsou pro nás stejně významné jako informace a vědomosti.

Svoboda je spojená s odpovědností za vlastní rozhodnutí, sebe sama i za to, co svým jednáním způsobíme. Svoboda neznamená bezbřehost a absenci pravidel.

Aktivitě a činorodosti dáváme přednost před spotřebou. Opravdovosti a osobitosti před konformitou. Vedeme sebe i děti k solidárnímu přístupu ke všemu, co nás obklopuje.

Respektujeme odlišnosti. Neodsuzujeme. Jsme otevřeni novým myšlenkám i směrům.