21.9.2017 Reflex

21. 09. 2017

Reflex je funkční jednotkou nervové soustavy. Je to autonomní odpověď organismu na dráždění receptorů a reflex může být nepodmíněný nebo podmíněný. Příkladem podmíněného reflexu je situace, kdy si Veroniku pozvou novináři ke kulatému stolu až do Prahy, a my v Labyrintu pak mlsně chodíme kolem trafiky a čekáme na čtvrteční vydání nového Reflexu!!!

O zakládání základek - nový úlovek v knihovničce mediálních ohlasů zde.

ZŠ Labyrint | Smyslu-plně spolu

Jsme malá škola, kde se všichni navzájem známe. Naším cílem je, aby učení děti bavilo, naplňovalo je, dávalo jim smysl a nabyté poznatky jim pomáhaly lépe pochopit současný svět.

Zkušenosti a dovednosti jsou pro nás stejně významné jako informace a vědomosti.

Svoboda je spojená s odpovědností za vlastní rozhodnutí, sebe sama i za to, co svým jednáním způsobíme. Svoboda neznamená bezbřehost a absenci pravidel.

Aktivitě a činorodosti dáváme přednost před spotřebou. Opravdovosti a osobitosti před konformitou. Vedeme sebe i děti k solidárnímu přístupu ke všemu, co nás obklopuje.

Respektujeme odlišnosti. Neodsuzujeme. Jsme otevřeni novým myšlenkám i směrům.